Zwrot towaru

ZWROT TOWARU W CIĄGU 14 DNI


Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Rozpakowanie lub użycie towaru nie powoduje wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Wyjątkiem jest np. nośniki audio czy wideo lub towary konsumpcyjne.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w terminie 14 dni, nie wystarczy odesłanie jej w ostatnim dniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane drogą elektroniczną na adres info@rottner.pl.

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Okres odstąpienia trwa 14 dni kalendarzowych (nie roboczych) i rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego po odebraniu towaru przez konsumenta (przykład: konsument odbiera zamówiony towar w piątek, więc czas na zwrot towaru liczony jest od soboty włącznie).

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Jeśli nie jesteś konsumentem, czyli kupujesz towar w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przedsiębiorczej (o czym decyduje numer identyfikacyjny na dokumencie zakupu), nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, ponieważ Kodeks Handlowy tego nie precyzuje.

TOWARY, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ


Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli został mu dostarczony towar dostosowany do jego specjalnych wymagań, a także gdy towar ulega szybkiemu zepsuciu lub zużyciu. Brak możliwości odstąpienia od umowy dotyczy również dostawy nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych, jeżeli konsument zniszczył ich oryginalne opakowanie, dostawy gazet, periodyków i czasopism.

Wyjątkiem są przypadki, w których odstąpienie od umowy jest wyraźnie uzgodnione.

ADRES ZWROTNY


Możesz również skorzystać z prawa pisemnego odstąpienia od umowy, wysyłając towar wraz z odstąpieniem na adres:

Rottner Security Česko, s.r.o.
Nové Sady 988/2
602 00 Brno, Czechy

Towar, który chcesz zwrócić, należy odpowiednio zapakować, aby nie został uszkodzony podczas transportu. Jednocześnie w miarę możliwości prosimy o przywrócenie towaru do stanu pierwotnego, aby uniknąć ewentualnego pomniejszenia kwoty zwrotu o koszty poniesione na przywrócenie towaru do stanu pierwotnego.

Kwotę za zwrócony towar prześlemy jak najszybciej na Twoje konto bankowe, nie później niż w ciągu 30 dni od dostarczenia towaru do naszego działu reklamacji. Koszt odesłania towaru w takim przypadku ponosi kupujący.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZWROTU TOWARÓW


Zalecamy, aby zawsze dołączyć do zwracanego towaru dokument, który potwierdza, że ​​zakupiłeś u nas towar. Ułatwi nam to identyfikację towaru i jak najszybsze rozpatrzenie Państwa zapytania.

Najlepszą opcją jest przesłanie wypełnionego odstąpienia konsumenta od umowy kupna (PDF) oraz otrzymanego dokumentu zakupu na adres e-mail.

PRZYDATNE INFORMACJE


Opakowanie nie jest wymagane

Opakowanie nie jest przedmiotem zakupu ani częścią zakupionego przedmiotu. Niemniej jednak Rottner Security ma prawo do zwrotu kosztów faktycznie poniesionych w związku ze zwrotem towaru. Koszty te są zawsze wyceniane indywidualnie i jako takie są naliczane od kwoty zwracanego towaru.

Masz możliwość sprawdzenia zamawianego towaru

Jednak nie powinno dojść do oczywistego zużycia. Towar może być używany, ale należy wziąć pod uwagę koszty, które Rottner Security poniesie w związku z przywróceniem towaru do pierwotnego stanu, a które mogą być wymagane do zapłaty.

Unikniesz naliczenia tych opłat, jeśli samodzielnie przywrócisz towar do stanu pierwotnego (czyszczenie, montaż, prawidłowe zapakowanie towaru itp.) Z uwagi na różnorodność towarów, każdy przypadek odstąpienia od umowy rozpatrujemy indywidualnie.