Polityka zwrotów - reklamacje

Przedmiot reklamacji


a) Towary uszkodzone, niekompletne lub zniszczone w przesyłce najpóźniej następnego dnia roboczego po dostawie

b) Nieprawidłowa realizacja zamówienia w ciągu 7 dni roboczych

c) Jakość wysłanego towaru w ciągu 2 lat od otrzymania towaru

TOWARY USZKODZONE, NIEKOMPLETNE LUB ZNISZCZONE W PRZESYŁCE


W takim przypadku reklamację można złożyć pisemnie po otrzymaniu przesyłki, na formularzu naszej firmy, gdzie poczta (lub kurier) potwierdzi otrzymanie reklamacji przesyłki. Reklamacje można składać od razu po otrzymaniu przesyłki (jeżeli uszkodzenie było oczywiste). Najpóźniej następnego dnia roboczego po dostawie (jeżeli szkoda nie była widoczna w momencie dostawy), w przeciwnym razie wygasa prawo do odszkodowania. W przypadku reklamacji kurier dokona rejestracji uszkodzonego zamówienia. Zapis rejestracyjny jest dołączony do formularza reklamacyjnego, który wypełnia adresat przesyłki. Klient (reklamujący) przekaże opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne przesyłki oraz uszkodzoną zawartość kurierowi w celu ostatecznego załatwienia reklamacji. Po dostarczeniu przesyłki kurierem Klient może nie przyjąć reklamowanego towaru (ze śladami oczywistego uszkodzenia) i musi podać przyczynę w protokole reklamacyjnym nie przyjęcia przesyłki.

NIEPRAWIDŁOWA REALIZACJA ZAMÓWIENIA LUB JAKOŚĆ WYSYŁANYCH TOWARÓW


Reklamacje w tych dwóch przypadkach można składać pisemnie ze szczegółowym opisem reklamowanego faktu na adres firmy:

Rottner Security Česko, s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00 Brno, Czechy

Możesz również wysłać skargę e-mailem na adres office@rottner.pl.

Wraz z pisemną reklamacją konieczne jest przesłanie kopii potwierdzonej karty gwarancyjnej (jeśli była dołączona), dowodu zapłaty za towar oraz dokumentacji fotograficznej reklamowanej szkody.

Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.rottner.pl można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Towar należy dostarczyć na powyższy adres we wskazanym terminie wraz z odstąpieniem od umowy i numerem zamówienia lub kopią faktury. Prawo to wynika z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru, towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu i nieuszkodzony. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

W przypadku, gdy Klient naruszył oryginalne opakowanie, traci prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

O ile dostawca i klient nie postanowią inaczej, klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest również:

a) świadczenie usługi, jeżeli usługa zaczęła być świadczona za zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

b) sprzedaż towarów lub świadczenie usługi, której cena zależy od ruchów cen na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu,

c) sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami klienta lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta.

Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Maksymalny termin postępowania reklamacyjnego to 14 dni. Po upływie tego terminu powodowi przysługują takie same uprawnienia wynikające z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, jak gdyby był to błąd, którego nie można usunąć.

Jeżeli reklamacja jest zasadna, reklamującemu przysługuje prawo do naprawy towaru, wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny zakupu, zgodnie z obowiązującym Kodeksem Cywilnym.

W celu złożenia reklamacji konieczne jest zachowanie dowodu zakupu towaru (dowód dostawy lub faktura z dowodem dostawy).